Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δραστηριότητες Καθημερινής ζωής

Οι δραστηριότητες της Καθημερινής ζωής, βοηθά το Παιδί να κατακτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται ώστε να μπορεί να φροντίζει τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον του. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι η ενίσχυση του συντονισμού της κίνησης, της συγκέντρωσης, της ανεξαρτησίας και η έμμεση προετοιμασία των Παιδιών για γραφή, ανάγνωση και μαθηματικές έννοιες. Οι δραστηριότητες της Καθημερινής Ζωής περιλαμβάνουν επίσης μαθήματα χάριτος και ευγένειας. Είναι μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το Παιδί να καταγράψει τον κώδικα επικοινωνίας με τους άλλους. Δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ουσιαστική επικοινωνία με τους γύρω μας. Η ανάπτυξη της ευθύνης, που χρειάζεται να έχουμε όλοι οι άνθρωποι, σε σχέση με τους άλλους, αποτελεί σημαντικό σκοπό στη ζωή του ανθρώπου.

Δραστηριότητες για την αισθητηριακή ανάπτυξη

Τα αισθητηριακό υλικό σχεδιάστηκε από την Dr. Μαρία Μοντεσσόρι για να βοηθήσει το Παιδί να εκπαιδεύσει, να εκλεπτύνει και να ταξινομήσει τις αισθητηριακές του εμπειρίες. Ο σκοπός των αισθητηριακών δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν το Παιδί στη νοητική καταγραφή των αφηρημένων εννοιών έτσι ώστε να αναπτύξει την ικανότητα να παρατηρεί και να συγκρίνει με ακρίβεια. Υπάρχουν υλικά που εστιάζουν στην ανάπτυξη και εκλέπτυνση κάθε αίσθησης ξεχωριστά. Υλικά για την οπτική αντίληψη, την αίσθηση της αφής και της στερεογνωστικής αντίληψης, της ακοής, της όσφρησης και της γεύσης. Για μεγαλύτερη πρόκληση, περιλαμβάνουν δραστηριότητες ταυτοποίησης και ταξινόμησης αντικειμένων και εννοιών, απομονώνοντας την κάθε αίσθηση ξεχωριστά.

Δραστηριότητες για τη Γλώσσα

Η εισαγωγή του Παιδιού στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα γίνεται διασφαλίζοντας αρχικά, ένα πλούσιο προφορικό περιβάλλον στο Παιδί που είναι μια από τις σημαντικότερες δουλειές του παιδαγωγού. Ταυτόχρονα, προσφέρουμε στο Παιδί το υλικό που το βοηθά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και τη διερεύνηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Μέσα από δραστηριότητες που βασίζονται στις αισθήσεις όπως τα γράμματα από γυαλόχαρτο και η κινητή αλφάβητος, το Παιδί μαθαίνει τους ήχους, τα σύμβολα, το όνομα των συμβόλων και τη γραφή τους. Στη συνέχεια εισάγεται στη σύνθεση των ήχων για τη δημιουργία λέξεων. Με τη βοήθεια συγκεκριμένων υλικών το Παιδί προχωρά στη γραφή. Τότε το Παιδί σιγά σιγά κατανοεί τη δύναμη και το νόημα των λέξεων και μπορεί μέσα από το γραπτό λόγο να διατυπώσει και να επικοινωνήσει τις δικές του μοναδικές σκέψεις και συναισθήματα και να διαβάσει βιβλία.

Δραστηριότητες για τα Μαθηματικά

Το μαθηματικό υλικό έχει άμεση σχέση με το υλικό για την ανάπτυξη της αισθητηριακής αντίληψης, που έχει ήδη εισαχθεί το Παιδί . Αν και δεν θεωρείται άμεσα μαθηματικό υλικό, θέτει όμως έμμεσα τις βάσεις, για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Η αισθητηριακή εμπειρία της αφαιρετικής δομής των μαθηματικών, επιτρέπει στο Παιδί να εμβαθύνει ουσιαστικά και να αποκτήσει εμπειρίες που αργότερα θα το βοηθήσουν να κάνει τη σύνδεση με τη θεωρητική γνωριμία των μαθηματικών. Για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης απαιτούνται ικανότητες όπως η αντίληψη του χώρου και του χρόνου, η σύγκριση, η ταξινόμηση, ο συσχετισμός, το μέγεθος και η αλληλουχία, η ενίσχυση της μνήμης, η αντίληψη αφηρημένων εννοιών και φυσικά η ανάπτυξη του λόγου, μέσω του λεξιλογίου που προσφέρεται, αλλά και της κατάκτησης της δομής του.

Δραστηριότητες για τον Πολιτισμό

Ο πολιτισμός είναι το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το Παιδί εισάγεται μέσα από αισθητηριακές δραστηριότητες στη μουσική, στη ζωγραφική, στην ιστορία της τέχνης, στον πολιτισμό της χώρας του και άλλων χωρών. Η ενότητα της γεωγραφίας, ζωολογίας, της βοτανολογίας και της επιστήμης αφορούν την ίδια ενότητα. Διάφορα υλικά όπως η υδρόγειος σφαίρα, οι χάρτες παζλ όλως των ηπείρων, οι φάκελοι πολιτισμού που περιέχουν εικόνες καθημερινότητας από διαφορετικές χώρες, προσφέρουν στο Παιδί ενθουσιασμό και ευκαιρίες να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον πλανήτη που ζει. Επίσης είναι μια ευκαιρία να κατανοήσει την ανάγκη της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων και να αποκτήσει σεβασμό στη διαφορετικότητα όλων των πλασμάτων που κατοικούν στη γη.

Δραστηριότητες για Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Η καθημερινή συμμετοχή του Παιδιού σε πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, το βοηθά να αποκτήσει ενεργή συμμετοχή στη διαφύλαξη της ισορροπίας του περιβάλλοντος της γης. Να μάθει ονόματα φυτών και ζώων της πατρίδας μας και άλλων πολιτισμών και τη σημασία που έχει η ύπαρξή τους στο περιβάλλον. Να αντιληφθεί το ρυθμό που υπάρχει στη φύση. Στη φύση μπορείς να μυρίσεις, να ακούσεις, να αγγίξεις και να αφουγκραστείς το βαθύ νόημα της ίδιας της ζωής. Μέρος της εκπαίδευσης είναι και η κηπουρική. Τα Παιδιά έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τον κήπο και να αναγνωρίσουν τη σημασία της διατήρησης υγιούς εδάφους χωρίς χημικά. Να γνωρίσουν τεχνικές φύτευσης και τρόπους παρασκευής οργανικών λιπασμάτων. Να μάθουν να ποτίζουν και να φροντίζουν τα φυτά και τα ζώα. Η παρασκευή ψωμιού είναι μια δραστηριότητα που ακολουθεί το green school από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Η παρασκευή του ψωμιού είναι η βασική παράδοση σε κάθε πολιτισμό. Τα Παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά είδη ψωμιού όπως: ελληνικό ζυμωτό ψωμί με επεξεργασμένο αλεύρι ή αλεύρι ολικής άλεσης, τα αγγλικά παραδοσιακά hot cross bans και shortbread, αφού η δεύτερη γλώσσα στην κοινότητα είναι η αγγλική, το roti, chapati, rotlo, challa, κουλουράκια κλπ

Στην κοινότητα ακολουθούμε στην αρχή “zero waste” σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε.

Διαδικασία προσαρμογής του Παιδιού στη μοντεσσορινή κοινότητα του greenschool

Η είσοδος του Παιδιού στη μοντεσσοριανή κοινότητα του greenschool, είναι μια σημαντική στιγμή τόσο για το ίδιο το Παιδί, όσο και για την οικογένεια του. Επιτρέπουμε να έχει το Παιδί τον απαραίτητο χρόνο να γνωρίσει το νέο περιβάλλον. Στόχος μας είναι η ομαλή μετάβαση του Παιδιού αλλά και ο ήρεμος αποχωρισμός από το γονιό. Ταυτόχρονα και ο γονιός χρειάζεται χρόνο να νιώσει καλά και να «αφήσει» το Παιδί στο νέο περιβάλλον. Η προσαρμογή του Παιδιού έχει άμεση σχέση με τη συναισθηματική διάθεση του γονιού, για αυτό είναι σημαντικό να ζητά υποστήριξη όταν την έχει ανάγκη.

Προετοιμάζουμε το Παιδί στο σπίτι και το ενημερώνουμε για τη νέα ρουτίνα. Εμψυχώνουμε το Παιδί και δείχνουμε κατανόηση στις ανησυχίες του, μιλάμε με ενθουσιασμό για τη νέα καθημερινότητα, ακούμε τις αγωνίες του και το ανακουφίζουμε με όμορφες λέξεις και χάδια. Λέμε στο Παιδί το όνομα της παιδαγωγού που θα το υποδεχτεί και περιγράφουμε το χώρο. Κάθε μέρα ενημερώνουμε το Παιδί για το πλάνο της επόμενης μέρας. Όταν κρίνει η παιδαγωγός ότι είναι η ώρα να αποχωρήσετε για λίγο από την τάξη, θα έρθει κοντά σας και θα σας το πει. Ενημερώνετε το Παιδί ότι θα επιστρέψετε αμέσως, για παράδειγμα, μόλις ολοκληρώσει το γεύμα του (η παιδαγωγός θα σας βοηθήσει σε αυτό).

Μέσα στην αίθουσα, τις ημέρες που θα είστε μαζί μας, θα υπάρχει ένα κάθισμα για εσάς. Προτείνουμε το πρόσωπο που θα συνοδεύει το Παιδί τις πρώτες ημέρες να είναι σταθερό. Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει αν κριθεί αναγκαίο από τις παιδαγωγούς σύμφωνα πάντα με οδηγό τις ανάγκες του Παιδιού.