Η κοινότητα του greenschool

Το όραμά μας

"Ξεκάθαρα, έχουμε ένα κοινωνικό καθήκον απέναντι στον μελλοντικό άνθρωπο, σε αυτόν τον άνθρωπο που υπάρχει τώρα σαν μορφή  γύρω από το παιδί και θα είναι ο μελλοντικός ενήλικας. Ίσως ένας σπουδαίος, μελλοντικός ηγέτης ή μια μεγάλη ιδιοφυΐα είναι μαζί μας και η δύναμή του θα προέλθει από τη δύναμη του παιδιού που είναι σήμερα."

Dr. Maria Montessori, "The 1946 London Lecture p.140"

Το Παιδί γεννιέται έχοντας, “εν δυνάμει”, όλες τις ιδιότητες που θα το βοηθήσουν να γίνει ένας ολοκληρωμένος ενήλικας. Σύμφωνα με τις δικές του, εσωτερικές δυνάμεις, έχει ανάγκη να γνωρίσει το φυσικό περιβάλλον αντλώντας κάθε βοήθεια από τον ενήλικα που το φροντίζει. Θέλει να αποκτήσει όλες τις εμπειρίες- δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να ολοκληρώσει την ψυχική, σωματική και πνευματική του ανάπτυξη.

Γνωρίζοντας αυτή τη διαδικασία η Dr. Maria Montessori, οραματίστηκε έναν καλύτερο κόσμο, όπου ενήλικες των οποίων οι ανάγκες όσο ήταν Παιδιά αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό, ζουν ειρηνικά. Η εκπαίδευση που βασίζεται στην μέθοδο της Dr. Μαρίας Μοντεσσόρι, βοηθά το Παιδί, έμμεσα, να βρει το δρόμο για τη δική του προσωπική ανάπτυξη, με οδηγό το φυσικό πάθος που έχει για μάθηση. Ειδικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κάλυψης των νευρώνων από τη μυελίνη (είναι η ουσία που βοηθά τους νευρώνες του εγκεφάλου να πυροδοτήσουν ένα δυναμικό ενέργειας και μεγαλύτερη ταχύτητα στη μετάδοση κάθε νέας πληροφορίας), βλέπουμε μια έκρηξη στην ανάπτυξη του λόγου και της κίνησης στο Παιδί. Είναι μια φυσική διαδικασία που ο ενήλικας δεν μπορεί να παρέμβει.

Η μοντεσσοριανή παιδαγωγική μέθοδος, με τη βοήθεια συγκεκριμένου υλικού, προσφέρει μια χαρούμενη και αυτοτροφοδοτούμενη μάθηση που βασίζεται στο ίδιο το Παιδί και στην αλληλεπίδραση του τα με άλλα Παιδιά. Το μοντεσσοριανό υλικό και ο τρόπος παρουσίασης από τις εκπαιδευμένες παιδαγωγούς είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, που ωθεί το Παιδί να αποκτήσει εμπειρίες στην οργάνωση και διαχείριση του χρόνου, στην προσαρμοστικότητα, στην επικοινωνία, στην εύρυθμη συνεργασία και στη διαχείριση δυσκολιών. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες αποκτά τις δεξιότητες που το βοηθούν να γίνει ένας ανεξάρτητος, ευτυχισμένος ενήλικας που σέβεται τη ζωή και την αξιοπρέπεια των άλλων. Που δείχνει με λόγια και έργα την αλληλεγγύη του, σέβεται τη διαφορετικότητα στις ανθρώπινες επιλογές και συμβάλλει στις καλύτερες ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις βρίσκοντας λύσεις στα τυχόν προβλήματα. Η μοντεσσοριανή κοινότητα του greenschool μαζί με τους γονείς, είμαστε δίπλα στο Παιδί με αγάπη, ταπεινότητα, αποδοχή και σεβασμό. Μέσα από συνεχή παρατήρηση, της μικρής ομάδας Παιδιών, βλέπουμε τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε Παιδιού και συνεχώς επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο προσέγγισης ώστε το Παιδί να ξεδιπλώσει με αρμονία την προσωπικότητα του. Είναι ένας επίπονος και δύσκολος δρόμος που έχουμε διαλέξει συνειδητά.