Η κοινότητα του greenschool

Οι αξίες και οι αρχές

της κοινότητας του Greenschool

Η επιλογή της μοντεσσοριανής παιδαγωγικής στο greenschool, δεν είναι απλά μια επιλογή παιδαγωγικής κατεύθυνσης αλλά μια επιλογή στάσης ζωής με αξίες που καθορίζουν και τις αρχές της κοινότητας.

 • «Ακολουθήστε το Παιδί» Σεβόμαστε απόλυτα την εσωτερική, αναπτυξιακή ανάγκη του Παιδιού για μάθηση. Το Παιδί εκφράζει τον ίδιο τον εαυτό του και τη χαρά της κατάκτησης της γνώσης μέσα από την ατομική του δράση.

 • «Ο δάσκαλος είναι το Παιδί» Σεβόμαστε την ελευθερία και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

 • Το χάδι, η αγάπη, τα ξεκάθαρα όρια, η κουβέντα χτίζουν την ασφάλεια και τη σχέση ανάμεσα στο Παιδί και ανάμεσα στους ενήλικες. Η αποδοχή και η ανταπόκριση στις ανάγκες του Παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες.

 • Σεβόμαστε και φροντίζουμε τον εαυτό μας.

 • Σεβόμαστε τη φύση και φροντίζουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο τη γη μας.

 • Η ευγένεια, η αυτοβελτίωση, η οξυδέρκεια είναι καθημερινά προσωπικοί μας στόχοι.

 • Σεβόμαστε τους γονείς και μαζί προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στο Παιδί.

 • Αγκαλιάζουμε όλα τα Παιδιά χωρίς καμιά διάκριση στην εθνικότητα, στην καταγωγή, στην οικογενειακή κατάσταση, στο χρώμα, στη θρησκεία, στο φύλο.

 • Πιστεύουμε ότι η υγιεινή διατροφή συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του ανθρώπου. 

 • Οι τέχνες και το ελεύθερο παιχνίδι ενδυναμώνουν την προσωπικότητα του Παιδιού.

 • Δεν παρεμβαίνουμε με κανένα τρόπο στις φυσικές και προσωπικές ανάγκες του Παιδιού για το φαγητό, την τουαλέτα, τον ύπνο.

 • Δεν κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στα Παιδιά και σχόλια για την προσωπικότητά του.

 • Έχουμε πίστη στο Παιδί που μαθαίνει να δουλεύει μόνο του, γιατί είναι ένα χαρούμενο Παιδί που αγαπά τη γνώση. Ένας χαρούμενος και ταπεινός ενήλικας που έχει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση στις δυνατότητες του και μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.